تهران، شادآباد، خیابان 17 شهریور، خیابان جوشن، پلاک 8 و 10
شنبه - چهارشنبه / 8 صبح الی 7 شب

آبکاری میل کروم

در انتخاب پوشش آبکاری میل کروم کرم سخت برای قطعات معین باید مشخصات زیر مورد توجه باشد.

۱- سختی ذاتی و مقاومت سایشی پوشش کروم سخت که در محدوده براق در حد مطلوب است.
۲- ضخامت پوششی که لازم است
۳- شکل – اندازه و اسکلت قطعه ای که باید پوشش داده شود.

۴- مواد یا فلزی که قطعه از آن ساخته شده است.

فرآیند آبکاری فلزات برای اهداف تزئینی و محافظتی از دیرباز مورد توجه بوده است.

میل کروم

بدون شک این صنعت متحول شده و روشهای نوین جایگزین روشهای سنتی گشته است. در کشور ما نیز با رشد صنایع و گسترش فعالیتهای مهندسی و صنعتی دامنه کاربرد آبکاری فلزات در حال توسعه است.

سختی پوشش : اندازه گیری دقیق و معتبر سختی رسوب کروم سخت مشکل است و مقادیر آن به شرایط آزمایش بستگی دارد. به این ترتیب اندازه سختی معمولا نباید به عنوان کنترل مشخصات و معیار دائمی کنترل کیفیت باشد.

تاثیر درجه حرارت : در کاربردهای سایشی درجه حرارت بر روی سختی پوشش کروم تاثیر قابل توجهی دارد. سختی پوشش کرم در دمای بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتی گراد شروع به کاهش می کند. در کاربردهای سایشی که دمای کاری از ۴۲۰ تجاوز می کند پوشش کرم سخت نباید استفاده شود.