تراشکاری فلزات

  • خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
  • پارس کانینگ
تراشکاری فلزات راشکاری عبارت است از شکل‌دهی فلزات به روش براده‌برداری با استفاده از ماشین تراشکاری در این روش از شکل‌دهی فلزات، فلز که عمدتاً به شکل استوانه‌است (البته اشکال دیگر فلز نیز قابل...