دستگاه سنگ محور

این نوع ماشین ها برای سنگ زنی سطوح جانبی قطعات دوار، که بین دو مرغک یا بر روی سه نظام مهار شده اند به کار می روند. در ماشین های گردسایی چهار حرکت اصلی وجود دارد:
ـ گردش سنگ سنباده
ـ گردش قطعه کار
ـ حرکت رفت و برگشتی قطعه کار به صورت طولی از مقابل سنگ سنباده و
ـ حرکت عرضی سنگ سنباده به طرف قطعه کار (باردادن بر روی قطعه کار) و یا به طرف بیرون